THE ALL-UNITY PHILOSOPHY AS THE METHODOLOGICAL BASE FOR ANALYSIS OF THE MODERN CREATIVE OUTLOOK

Author(s): 
List of sections: 
Social philosophy
Mounth / Year: 
2015, June
Issue of the journal: 
6
Pages: 
23-28
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

This article is connected with the problem of creativity. It is proposed to consider creativity (its contemporary meaning) in the context of the all-unity philosophy. The research results demonstrate the complex structure of the modern creative outlook, the relation between inspiration experience and the concepts of positive all-unity.

Keywords: 
all-unity philosophy, outlook, inspiration, creativity.
References: 

1. Ioans, Khans Kreativnost' deistviya [Creativity of action]., Khans Ioans. – St. Petersburg., Aleteia, 2005. – 320 p.
2. Leitts, G. Psikhodrama: teoriya i praktika. Klassicheskaya psikhodrama [Psychodrama: theory and practice. Classical psychodrama]., Ya.L. Moreno, G. Leitts. – M.: Progress, 1994. – 352 p.
3. Rashkovskii, E.B. Sovremennoe miroznanie i filosofskaya traditsiya Rossii: o segodnyashnem prochtenii trudov Vl. Solov'eva [Modern world knowledge and the Russian philosophical tradition: about contemporary reading of Vl. Solovyov’s works]., Voprosy filosofii. [Philosophical issues] – 1997., No.6., pp. 92-105.
4. Berdyaev, N.A. Samopoznanie (opyt filosofskoi avtobiografii) [Self-cognition (experience of philosophical autobiography)]., N.A. Berdyaev. – Moscow., Mezhdunarodnye otnosheniya [International relations]., 1990. – 336 p.
5. Mei, R. Iskusstvo psikhologicheskogo konsul'tirovaniya [The art of psychological counseling] R. Mei. – Moscow., 1994. – 144 p.
6. Florenskii, P.A. Stolp i utverzhdenie istiny [Pillar and the statement of truth] P.A. Florenskii. – M.: Pravda, 1990. – 490 p.
7. Akulinin, V.N. Filosofiya vseedinstva [Philosophy of all-unity]: Ot V.S. Solov'eva k P.A. Florenskomu., V.N. Akulinin. – Novosibirsk., Nauka [Science]., Siberian Branch., 1990. – 158 p.
8. Trubetskoi, E.N. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]., E.N. Trubetskoi. – Rostov-na-Donu., Feniks, 1998. – 512 p.
9. Solov'ev, V.S. Izbrannoe [Selected works]., V.S. Solov'ev. – Moscow., Sovetskaya Rossiya [The Soviet Russia], 1990. – 270 p.
10. Berdyaev, N.A. Novoe religioznoe soznanie i obshchestvennost' [New religious consciousness and the public]., N.A. Berdyaev. – Moscow., Kanon, 1995. – 464 p.
11. Bulgakov, S.N. Svet nevechernii: Sozertsaniya i umozreniya [Unfading light: contemplation and meditation]., S.N. Bulgakov. – Moscow., Respublika [Republic].,1994. – 415p.
12. Starikov, P.A. Pikovye perezhivaniya v tvorchestve studencheskoi molodezhi: monografiya [Peak experiences in the creativity of student youth: monograph]., P.A. Starikov. – Krasnoyarsk., filial NOU VPO «Sankt-Peterburgskii institute vneshneekonomicheskikh svyazei, ekonomiki i prava» v g. Krasnoyarske [LEU VPO branch "St. Petersburg Institute of foreign economic relations, economics and law" in Krasnoyarsk], 2012. – 82p.