EVOLUTION OF SOCIAL-ECONOMIC INTERRELATIONS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE STATE

List of sections: 
Social philosophy
Mounth / Year: 
2014, October
Issue of the journal: 
4
Pages: 
7-10
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The authors tried to analyze the process of establishment, verification and transformation of the institute of the Orthodox Church in the Russian state on materials of economic interrelations of the Church and the state. The social concept of ROC opens prospects of world-outlook and moral influence of the Church on economic processes.

Keywords: 
economics of Church, moral principles and rules of management, church property, secularization.
References: 

1. Asmus V., prot. Otnosheniya Tserkvi i gosudarstva po zakonam imperatora Yustiniana (Velikogo) [Relations between the Church and the State under the laws of the Emperor Justinian (the Great)], Istoricheskii vestnik [Historical bulletin]. - Moskva., Voronezh., 1999., Issue 2.
2. Evsevii Pamfil. Tserkovnaya istoriya [Ecclesiastical History]. – Moscow., Spaso-Preobrazhenskii Valaamskii monastyr' [Savior-Transfiguration Valaam Monastery], 1993.
3. Kartashev A.V. Ocherki po istorii Russkoi Tserkvi [Essays on the History of the Russian Church]. Vol. 1., "Nauka", 1991.
4. Kul'pin E.S. Zolotaya Orda: Problemy genezisa Rossiiskogo gosudarstva [The Golden Horde: Problems of the genesis of the Russian state]. – Moscow., Moskovskii litsei [Moscow Lyceum], 1998.
5. Loginov A.V. Vlast' i vera: Gosudarstvo i religioznye instituty v istorii i sovremennosti [Power and faith: State and religious institutions in the history and at present times]., Bol'shaya rossiiskaya entsiklopediya [Great Russian Encyclopedia]., 2005. - 168 p.
6. Somin N.V. Nado sozdavat' «bogoslovie ekonomiki» [We need to create "theology of economics"]., http://www.rspp.su/articles/somin/bogoslovie_economics.html
7. Somin N.V. Transformatsiya obshchestva: ocherk khristianskoi sotsiologii [Transformation of Society: A Study of Christian Sociology]., http://www.chri-soc.narod.ru/transformacia_obshestva.htm
8. Osnovy sotsial'noi kontseptsii Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi [Bases of the Social Concept of the Russian Orthodox Church]. – Moscow., 2000. – 88 p.