THE SPECIFICITY OF MEANING OF LIFE IN TERMS OF GLOBALIZATION

List of sections: 
Social philosophy
Mounth / Year: 
2014, June
Issue of the journal: 
3
Pages: 
47-50
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 303.1
Abstract: 

The author analyzes the problem of the meaning of human life in the context of globalization. The author considers the category of "the meaning of life" as a philosophical problem. Loss of sense of modern life is considered at two interrelated levels (macro and micro level). The main areas of influence of information technologies on the person are shown.

Keywords: 
meaning of life, globalization, information technology.
References: 

1. Bauman Z. Individualizirovannoe obshchestvo [The individualized society]. trans. From English. – Moscow, Logos, 2002.
2. Bachinin V.A. Individualizirovannoe obshchestvo [The individualized society], translated from English, Moscow., Logos, 2002.
3. Demina M.N. Izmeneniya v kognitivnykh praktikakh individov pod vliyaniem novykh informatsionnykh tekhnologii [Changes in cognitive practices of individuals under the influence of new information technologies], Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 2010. No. 6., pp. 87-93.
4. Emelin V.A., Tkhostov A.Sh. Tekhnologicheskie soblazny informatsionnogo obshchestva: predel vneshnikh rasshirenii cheloveka [Technological temptations of the information society: the limit of human external extensions], Voprosy filosofii [Problems of Philosophy], 2010. No. 5., pp. 84-90.
5. Narin'yani A.S. Mezhdu evolyutsiei i sverkhvysokimi tekhnologiyami: novyi chelovek blizhaishego budushchego [Between evolution and ultra-high technology: the new man of the near future], Voprosy filosofii [Problems of Philosophy ], 2008. No. 4., pp. 8-13.
6. Trufanova E.O. Identichnost' i Ya [Identity and I], Voprosy filosofii [Problems of Philosophy], 2008. No. 6., pp. 103-109.
7. Uvarov M. S. Chelovek v vek televideniya, komp'yutera i Interneta [The man in the age of television, computers and the Internet], Voprosy kul'tu-rologii [Problems of Culturology], 2005., No. 7., pp. 14-18.
8. Frankl V. Volya k smyslu [The will to the meaning]., Translated from English - Moskva., 2000., pp. 26-52.
9. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla [Man in the search for the meaning]. - Moskva., 1990., p. 324